Udsagnsord

At vælge den rigtige tid og bøje udsagnsordet korrekt er vanskeligt på engelsk. Klik på de forskellige udsagnsordstider for at læse mere om, hvordan de dannes og bruges.

Nutid Eksempler
Almindelig nutid (simple present) They walk home.
Udvidet præsens (present continuous) They are walking home.
Datid
Præteritum (simple past) Peter lived in China in 1965.
Udvidet præteritum (past continuous) I was reading when she arrived.
Perfektum
Førnutid (present perfect) I have lived here since 1987.
Udvidet førnutid (present perfect continuous) I have been living here for years.
Førdatid (Past perfect) We had been to see her several times before she visited us.
Udvidet førdatid (past perfect continuous) He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Førfremtid (future perfect) We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Udvidet førfremtid (future perfect continuous) By the end of your course, you will have been studying for five years.
Fremtid
Almindelig fremtid (simple future) They will go to Italy next week.
Udvidet fremtid (future continuous ) I will be travelling by train.
Konditionalis
Nul konditionalis (zero conditional) If ice gets hot it melts.
Konditionalis 1 If he is late I will be angry.
Konditionalis 2 If he was in Australia he would be getting up now.
Konditionalis 3 She would have visited me if she had had time.
Blandet konditionalis (mixed conditional) I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
-ing formerne på engelsk
Gerundium I like swimming.
Lang tillægsmåde (present participle) She goes running every morning.
Navnemåde
Passiv