Fremtid

Der er flere forskellige måder at danne fremtid på på engelsk. Det er vigtigt at huske på, at vi udtrykker mere end blot tiden for en handling eller begivenhed. Selvfølgelig henviser alle 'fremtidsformer' til en tid 'senere end nu', men de kan også udtrykke vores holdning til en handling i fremtiden.

Alle idéerne herunder kan udtrykkes ved at bruge forskellige fremtidsformer:

 • Enkel forudsigelse: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Aftaler: I'm meeting Jim at the airport.
 • Planer of intentioner: We're going to spend the summer abroad.
 • Hændelser med en tidsplan: The plane takes off at 3 a.m.
 • Forudsigelse baseret på aktuel information: I think it's going to rain!
 • Villighed: We'll give you a lift to the cinema.
 • En handling, der finder sted i fremtiden: This time next week I'll be sun-bathing.
 • En rutine handling eller en begivenhed: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Forpligtelse: You are to travel directly to London.
 • En handling eller begivenhed, der vil finde sted med det samme eller meget snart: The train is about to leave.
 • At forestille os selv i fremtiden, hvor vi ser tilbage på en fuldført handling: A month from now he will have finished all his exams.

Af disse eksempler fremgår det tydeligt, at der bruges flere former til at udtrykke fremtid. I dette afsnit om fremtid finder du information om formen og funktionen af hver af disse fremtidsformer.

Der er fire fremtidsbøjninger til at udtrykke fremtid på engelsk.

Der er også flere andre måder at tale om fremtiden på uden at bruge et udsagnsord i en af fremtidsformerne.