Guide til engelsk grammatik

Har du et spørgsmål om den korrekte brug af semikolon eller placeringen af biord i en sætning? Så er du landet det rigtige sted. Disse sider er en komplet guide over engelsk grammatik fyldt med regler om brugen af engelsk. Hver grammatisk regel forklares på en forståelig måde med flere eksempler, og hvis det er nødvendigt med modeksempler. De grammatiske regler i denne guide er kategoriseret herunder. Engelsk grammatik er ikke altid nemt, men denne guide hjælper dig med at huske reglerne, om hvordan engelsk skal bruges, så du kan tale eller skrive engelsk med selvtillid.

Navneord

Navneord kan være personer, steder eller ting. De fortæller os, hvad vi taler om. Ordene cat, Jack, rock, Africa, & it er navneord.

Determinativer

Kendeord, kvantorer og andre determinativer modificerer navneord. På den måde ligner de tillægsord. Determinativer hjælper os med at fortælle, hvad vi taler om.

Biord

Biord modificerer tillægsord, udsagnsord eller andre biord. De fortæller os hvordan, hvornår og hvor noget sker. De kan udtrykke antal, intensitet, hyppighed eller mening.

Tillægsord

Tillægsord modificerer eller beskriver navneord. Ordene tall, beautiful, irresponsible, & boring er tillægsord.

Udsagnsord & tider

Udsagnsord er handlingsord. De fortæller os, hvad der foregår og hvornår (datid, nutid, fremtid). Udsagnsord kan også udtrykke muligheder og betingelser.

Tale

Når vi gengiver, hvad nogen siger, kan vi citere denne person direkte eller indirekte. Reglerne for indirekte tale er en vigtig del af grammatikken.

Tegnsætning

Tegnsætning er ikke en del af mundtlig engelsk, men den er vigtig at kunne i skriftlig engelsk.

Relativsætninger

På engelsk bruger vi relativsætninger til at skabe mere komplekse og mere præcise sætninger.

Grammatiktest

Test din viden om engelsk grammatik i kontekst, som både omfatter lytte- og læsefærdigheder.