Relativsætninger

Relativsætninger er en ikke-nødvendig del af en sætning. De kan tilføje betydning, men hvis de fjernes, fungerer sætningen stadig grammatisk. På engelsk er er to primære typer af relative sætninger. Det er vigtigt at skelne mellem dem, fordi det påvirker valget af pronomen, der bruges til at indlede relativsætningen. Der findes en mere detaljeret side om placeringen af forholdsord i relativsætninger.

Definerende relativsætninger

En definerende eller identificerende relativsætning fortæller os, hvilken specifik person eller ting ud af en større gruppe, vi taler om. Hvis den definerende relativsætning fjernes, ændres sætningens betydning markant. En definerende relativsætning er ikke adskilt fra resten af sætningen med komma eller parentes.

Eksempler
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Lær mere om, hvordan man bruger definerende relativsætninger korrekt.

Parentetiske relativsætninger

En parentetisk eller ikke-essentiel relativsætning giver os mere information om den person eller ting, som vi taler om. Hvis en parentetisk relativsætning fjernes fra en sætning, mister vi nogle detaljer, men sætningens generelle betydning forbliver den samme. Parentetiske relativsætninger er altid adskilt fra resten af sætningen med komma eller parentes.

Eksempler
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Lær mere om, hvordan man bruger parentetiske relativsætninger korrekt.