Definerende relativsætninger

Som navnet antyder, giver definerende relativsætninger vigtig information, som definerer eller identificerer den person eller ting, som vi taler om. Tag for eksempel den følgende sætning: Dogs that like cats are very unusual. I denne sætning forstår vi, at der er mange hunde i verden, men vi taler kun om dem, der kan lide katte. Den definerende relativsætning giver os denne information. Hvis den definerende relativsætning fjernes fra sætningen, vil denne stadig være grammatisk korrekt, men den vil få en helt anden mening.

Definerende relativsætninger består af et henførende stedord (der nogle gange er udeladt), et udsagnsord og andre valgfrie dele som et grundled eller et genstandsled til udsagnsordet. Der bruges ikke komma til at adskille den definerende relativsætning fra resten af sætningen. Komma eller parentes bruges til at adskille parentetiske relativsætninger fra resten af sætningen.

Eksempler
 • Children who hate chocolate are uncommon.
 • They live in a house whose roof is full of holes.
 • An elephant is an animal that lives in hot countries.
 • Let's go to a country where the sun always shines.
 • The reason why I came here today is not important.

Henførende stedord

De følgende henførende stedord bruges i definerende relativsætninger. Disse henførende stedord står i starten af den definerende relativsætning og henviser til et navneord, der står tidligere i sætningen.

  Person Ting Sted Tid Grund
Grundled who/that which/that      
Genstandsled who/whom/that which/that where when why
Ejestedord whose whose      
Erstatning med "that" på mundtlig engelsk

Stedordene who, whom, og which bliver ofte erstattet med that på mundtlig engelsk. Whom er meget formelt og bliver kun brugt på skriftligt engelsk. Man kan bruge who eller that i stedet for eller helt udelade stedordet. I eksemplerne herunder kan du se den normale brug med den definerende relativsætning fremhævet. Det stedord, som bruges på mere formel skriftlig engelsk i stedet for that står i parentes.

Eksempler
 • The dish that I ordered was delicious. (which)
 • The man that came with her has already left. (who)
 • The doctor that I was hoping to see wasn't on duty. (whom)
Inkludering eller udeladelse af det henførende stedord

Det henførende stedord kan kun udelades, når det er genstandsled i sætningen. Når det henførende stedord er grundled i sætningen, kan det ikke udelades. Man kan normalt se, når et henførende stedord er genstandsled i sætningen, fordi det efterfølges af et andet grundled + udsagnsord. Se herunder, i den første sætningen kan det henførende stedord ikke udelades, fordi det er grundled i relativsætningen ("the woman spoke"). I den anden sætning kan det henførende stedord udelades, fordi "the woman" er genstandsled til udsagnsordet "loved".

Navneord, grundled i hovedsætningen Henførende stedord Udsagnsord + resten af relativsætningen Udsagnsord + resten af hovedsætningen
The woman that spoke at the meeting was very knowledgeable.
The woman (that) the man loved was living in New York.
Anden brug af "that"

'That' bliver ofte brugt til at introducere definerende relativsætninger, når de kommer efter ordene something, anything, everything, nothing, all eller en superlativ. Det kan udelades, når det ikke er grundled i sætningen.

Eksempler
 • There's something (that) you should know.
 • It was the best film (that) I've ever seen.
 • Do you have anything that will help my throat?
 • Everything (that) you say seems silly to me.
 • Nothing (that) anyone does can replace my lost bag.
 • I'm sorry, but that is all (that) I saw.