Parentetiske relativsætninger

Som navnet antyder, fortæller parentetiske relativsætninger os mere om nogen eller noget, men informationerne i disse relativsætninger hjælper os ikke til at definere, hvad vi taler om. Tag for eksempel den følgende sætning: Gorillas, which are large and originate in Africa, can sometimes be found in zoos. I denne sætning taler vi om alle gorillaer, ikke kun nogle af dem. Informationen i den parentetiske relativsætning fortæller os noget mere om gorillaer generelt. Den definerer ikke en lille gruppe gorillaer eller en enkelt gorilla. Hvis den parentetiske relativsætning fjernes fra sætningen, vil sætningen stadig være grammatisk korrekt og meningen vil stadig være den samme, selvom vi får færre detaljer.

Parentetiske relativsætninger består af et henførende stedord, et udsagnsord og andre valgfrie elementer som et grundled eller et genstandsled til udsagnsordet. Der anvendes altid komma eller parentes til at adskille parentetiske relativsætninger fra resten af sætningen.

Eksempler
 • John's mother, who lives in Scotland, has 6 grandchildren.
 • My friend John, who went to the same school as me, has just written a best-selling novel.
 • My grandmother, who is dead now, came from the North of England.
 • We stopped at the museum, which we had never visited before.
 • I've just come back from London, where John lives..
 • Yesterday I met a woman named Susan, whose husband works in London.

Henførende stedord

De følgende henførende stedord bruges i parentetiske relativsætninger. Disse henførende stedord står i starten af den parentetiske relativsætning og henviser til et navneord, der står tidligere i sætningen.

  Person Ting Sted
Grundled who which  
Genstandsled who/whom which where
Ejestedord whose    
Forskelle mellem definerende og parentetiske relativsætninger

I definerende relativsætninger erstattes stedordene who, whom og which ofte af that på mundtlig engelsk. I parentetiske relativsætninger kan man ikke erstatte andre stedord med that. Man kan heller ikke udelade det henførende stedord i parentetiske relativsætninger på samme måde som man nogle gange kan det i definerende relativsætninger. Endelig er parentetiske relativsætninger altid adskilt fra resten af sætningen med komma, i modsætning til definerende relativsætninger, hvor der ingen tegnsætning er.

Eksempler
 • He gave me the letter, which was in a blue envelope. (parentetisk relativsætning: Der bar kun et brev, og det var tilfældigvis blåt. Du skal bruge which)
 • He gave me the letter which/that was in a blue envelope. (definerende relativsætning: Der var flere breve i forskellige farver, og han gav mig det blå. Which kan erstattes med that. Kommaerne er fjernet.)
 • He gave me the letter, which I read immediately. (parentetisk relativsætning: Der var kun et brev. Which er genstandsled til read, men det skal stadig inkluderes i sætningen.)
 • Stratford-on-Avon, which many people have written about, is Shakespeare's birthplace. (Forholdsord står normalt i slutningen af relativsætningen.)
 • Stratford-on-Avon, about which many people have written, is Shakespeare's birthplace. (På formel skriftligt engelsk kan forholdsordet også stå før stedordet.)
Introducerende udtryk i parentetiske relativsætninger

Parentetiske relativsætninger kan introduceres ced at bruge udtryk som all of eller many of efterfulgt af det henførende stedord.

  Person Ting
all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc. whom which
Eksempler
 • There were a lot of people at the party, many of whom I had known for years.
 • There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends.
 • He was carrying his belongings, many of which were broken.
 • He had thousands of books, most of which he had read.
 • He picked up a handful of stones, one of which was sharp.
Brugen af "which" til at henvise til andre sætninger

Det henførende stedord which i starten af en parentetisk relativsætning kan henvise til al den information, vi har fået i den første del af sætningen, i stedet for kun et ord.

Eksempler
 • Chris did really well in his exams, which is quite a surprise.
 • My friends were all hiding in my apartment, which isn't what I'd expected.
 • She's studying to become a doctor, which is difficult.