Fremtid med "going"

Form

Når vi bruger going i en sætning til at tale om fremtiden, består formen af tre elementer:
udsagnsordet to be bøjet efter grundleddet + going + hovedudsagnsordet i navnemåde

Grundled + to be (bøjet) + going + navnemåde
She is going to leave.
I am going to stay.
Bekræftende
He is going to jog.
Nægtende
He is not going to jog.
Spørgende
Is he going to jog?
Nægtende spørgende
Isn't he going to jog?

Funktion

Brugen af going til at henvise til fremtidige begivenheder antyder en meget stærk tilknytning til nutiden. Tiden er ikke vigtig, den er senere end nu, men holdningen er, at begivenheden afhænger af noget i den nutidige situation, som vi kender til. Going bruges oftest til at henvise til vores planer og intentioner eller til at forudsige noget ud fra nuværende bevis. I daglig tale forkortes going to ofte til gonna, specielt på amerikansk engelsk, men det skrives aldrig sådan.

Brugen af "going" til planer og intentioner
Eksempler
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Brugen af "going" til forudsigelser
Eksempler
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?