-ing formerne

Et udsagnsord der ender på -ing er enten en lang tillægsform eller en gerundium. De to former ser ens ud, men har forskellige funktioner i sætningen.

Lang tillægsform (present participle)

Lang tillægsform bruges ofte som en del af den udvidede form af udsagnsordet efter opfattelses- og bevægelsesudsagnsord eller som et tillægsord.

Lang tillægsform som en del af den udvidede form af udsagnsordet

Lang tillægsform er et element i alle udvidede former af udsagnsordet (datid, nutid, fremtid konditionalis etc.). Hjælpeudsagnsordet angiver tiden, mens den lange tillægsform forbliver uændret.

Eksempler
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Lang tillægsform efter opfattelsesudsagnord

Lang tillægsform kan bruges efter opfattelsesudsagnsord efter mønstret udsagnsord + genstandsled + lang tillægsform til at indikere den handling som opfattes.

Eksempler
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Lang tillægsform efter udsagnsord, der udtrykker bevægelse, handling eller position til at indikere en parallel aktivitet.
Eksempler
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Lang tillægsform som tillæsgord
Eksempler
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Læs mere om brugen af lang tillægsform.

Gerundium (Gerunds)

Gerundium har altid samme funktion som et navneord, selvom det ligner et udsagnsord. Det kan bruges på samme måde som et navneord.

Gerundium som grundled i sætningen
Eksempler
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Gerundium efter forholdsord
Eksempler
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Gerundium efter visse udsagnsord
Eksempler
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Gerundium i sammensatte navneord
Eksempler
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Læs mere om brugen af gerundium.