Udvidet førdatid

Udvidet førdatid funktioner

Udvidet førdatid (past perfect continuous) svarer til udvidet førnutid (present perfect continuous), men den henviser til noge, som er foregået tidligere end 'før nu'. Ligesom med udvidet førnutid, er vi mere interesserede i selve processsen.

Eksempler
  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

Denne form bruges også til indirekte tale. Den svarer til udvidet præteritum (past continuous) og udvidet førnutid (present perfect continuous) i direkte tale:

  • Jane said, "I have been gardening all afternoon." = Jane said she had been gardening all afternoon.
  • When the police questioned him, John said, "I was working late in the office that night." = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.

Dannelse af udvidet førdatid

Udvidet førdatid består af to elementer - førdatidsformen af udsagnsordet to be (=had been) + hovedudsagnsordet i lang tillægsform (stammen+ing).

Grundled had been udsagnsord + ing
I had been walking
Bekræftende
She had been trying
Nægtende
She hadn't been sleeping
Spørgende
Had you been eating?
Spørgende nægtende
Hadn't they been living?
To buy, udvidet førdatid
Bekræftende Nægtende Spørgende
I had been buying I hadn't been buying Had I been buying?
You had been buying You hadn't been buying Had you been buying?
She had been buying She hadn't been buying Had she been buying?
We had been buying We hadn't been buying Had we been buying?
They had been buying They hadn't been buying Had they been buying?