Førnutid

Definition af førnutid

Førnutid (present perfect) bruges til at indikere en forbindelse mellem nutid og datid. Handlingen finder sted før nu, men er ikke specificeret, og vi er ofte mere interesserede i resultatet end i selve handlingen.

VÆR FORSIGTIG! Der er sikkert en tid på dit eget sprog med en lignende form, men betydningen er sandsynligvis IKKE den samme.
Førnutid bruges til at beskrive
 • En handling eller situation, som er startet i fortiden og fortsætter i nutiden. I have lived in Bristol since 1984 (= og det gør jeg stadigvæk.)
 • En handling udført i løbet af en periode, som endnu ikke er afsluttet. She has been to the cinema twice this week (= og ugen er endnu ikke omme.)
 • En gentaget handling i en specificeret periode mellem fortiden og nu. We have visited Portugal several times.
 • En handling, der er afsluttet i den nære fortid, udtryk ved hjælp af 'just'. I have just finished my work.
 • En handling, hvor tiden ikke er vigtig. He has read 'War and Peace'. (= det er resultatet af hans læsning, der er vigtig)

Bemærk: Når vi vil give eller spørge om detaljer om hvornår, hvor og hvem, bruger vi præteritum (simple past). Læs mere om at vælge mellem førnutid og præteritum.

Handling som begyndte i fortiden og fortsætter i nutiden
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Når den periode, der henvises til, endnu ikke er ovre
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Gentagne handlinger i en specificeret periode mellem fortiden og nu.
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Handlinger der er afsluttet i den nære fortid (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Når den nøjagtige tid for handlingen ikke er vigtig eller er ukendt
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Læs mere om brugen af førnutid sammen med ordene "ever", "never", "already", og "yet", og om brugen af førnutid sammen med ordene "for" og "since".

Dannelse af førnutid

Alle udsagnsord danner førnutid ved hjælp af to elementer : den rigtige form af hjælpeudsagnsordet to have (i nutid), plus hovedudsagnsordet i kort tillægsform. Den korte tillægsform af regelmæssige udsagnsord dannes på følgende måde: stammen+ed, fx played, arrived, looked. For uregelmæssige udsagnsord, se Tabel over uregelmæssige udsagnsord i afsnittet 'Udsagnsord'.

Bekræftende
Grundled to have kort tillægsform
She has visited.
Nægtende
Grundled to have + not kort tillægsform
She has not (hasn't) visited.
Spørgende
to have grundled kort tillægsform
Has she visited?
Nægtende spørgende
to have + not grundled kort tillægsform
Hasn't she visited?
To Walk, førnutid
Bekræftende Nægtende Spørgende
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?