Førnutid + ever, never, already, yet

Ever

Biordene ever og never udtrykker idéen om en uidentificeret tid før nu(Have you ever visited Berlin?)'Ever' og 'never' står altid før hovedudsagnsordet (kort tillægsform). Ever bruges:

I spørgsmål
Eksempler

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

I nægtende spørgsmål
Eksempler

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

I negative udsagn bruger vi mønstret nothing+ever eller nobody+ever
Eksempler

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

Sammen med 'The first time'
Eksempler

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

Never betyder aldrig før nu og er det samme som not ..... ever: (I have never visited Berlin)

VÆR FORSIGTIG!Du må ikke bruge never og not sammen

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

Already henviser til en handling, som har fundet sted på et uspecificeret tidspunkt før nu. Det antyder, at der ikke er behov for gentagelse.

Eksempler

I've already drunk three coffees this morning. (= og du tilbyder mig endnu en!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Det bruges også i spørgsmål:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already kan stå foran hovedudsagnsordet (kort tillægsform) eller i slutningen af sætningen:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

Yet bruges i negative udsagn og spørgsmål i betydningen (ikke) i tidsperioden mellem før nu og nu, (ikke) op til og inkluderet i nutiden. Yet står oftest i slutningen af sætningen.

Eksempler

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet