Konditionalis

Konditionalis bruges til at spekulere på, hvad der kunne ske, hvad der kunne være sket, og hvad vi ville ønske sker. På engelsk indeholder de fleste sætninger i konditionalis ordet if. Mange konditionalis former på engelsk bruges i sætninger, der indeholder udsagnsord i en af de tre datidsformer. Denne brug kaldes "the unreal past" (den uvirkelige fortid), fordi vi bruger en datid, selvom vi ikke henviser til noget, som er foregået i fortiden. På engelsk findes der fem måder at danne konditionale sætninger på. I alle tilfælde består disse sætninger af en bisætning indledt af if og en hovedsætning. I mange nægtende konditionale sætninger er der en lignende sætningskonstruktion, som bruger "unless" i stedet for "if".

Konditional sætningstype Brug Tid If bisætning Tid hovedsætning
Nul (zero) Generelle sandheder Almindelig nutid (simple present) Almindelig nutid (simple present)
Type 1 En mulig tilstand og dens sandsynlige resultat Almindelig nutid (simple present) Almindelig fremtid (simple future)
Type 2 En hypotetisk tilstand og dens sandsynlige resultat Præteritum (simple past) Nutid konditional eller udvidet præsens konditional
Type 3 En tilstand i "unreal past" og dens sandsynlige resultat i fortiden Førdatid (past perfect) Perfekt konditional
Blandet (mixed) type En tilstand i "unreal past" og dens sandsynlige resultat i nutiden Førdatid (past perfect) Perfekt konditional

Nul konditionalis (zero conditional)

Nul konditionalis (zero conditional) bruges, når den tid, der henvises til, er nu eller altid, og situationen er ægte og mulig. Nul konditionalis bruges ofte til at henvise til generelle sandheder. Tiden i begge dele af sætningen er almindelig nutid. I sådanne sætninger kan ordet "if" normalt erstattes med "when", uden at betydningen ændres.

If-bisætning Hovedsætning
If + almindelig nutid (simple present) almindelig nutid (simple present)
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

Læs mere om hvordan nul konditionalis (zero conditional) bruges.

Type 1 konditionalis

Type 1 konditionalis bruges til at henvise til nutiden eller fremtiden, hvor situationen er ægte. Type 1 konditionalis henviser til en mulig tilstand og dens sandsynlige resultat. I disse sætninger står if-bisætningen i almindelig nutid (simple present) og hovedsætningen i almindelig fremtid (simple future).

If-bisætning Hovedsætning
If + almindelig nutid (simple present) almindelig fremtid (simple future)
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

Læs mere om hvordan type 1 konditionalis bruges.

Type 2 konditionalis

Type 2 konditionalis bruges til at henvise til en tid, der er nu eller når som helst, og en situation der er uvirkelig. Disse sætninger er ikke baseret på fakta. Type 2 konditionalis bruges til at henvise til en hypotetisk tilstand og dens sandsynlige resultat. I sætninger med type 2 konditionalis står if-bisætningen i præteritum (simple past) og hovedsætningen bruger præsens konditionalis (present conditional).

If-bisætning Hovedsætning
If + præteritum (simple past) præsens konditionalis (present conditional) eller udvidet præsens konditionalis (present continuous conditional)
If this thing happened that thing would happen. (men jeg er ikke sikker på det vil ske) ELLER
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

Læs mere om hvordan type 2 konditionalis bruges med præsen konditionalis (present conditional) og hvordan udvidet præsen konditionalis (present continuous conditional) bruges i type 2 konditionale sætninger.

Type 3 konditionalis

Type 3 konditionalis bruges til at henvise til et tidspunkt i fortiden, og en situation, der står i modsætning til virkeligheden. De fakta, de er baseret på, er det modsatte af, hvad der bliver udtrykt. Type 3 konditionalis bruges til at henvise til en uvirkelig tilstand i fortiden og dens sandsynlige resultat i fortiden. I sætninger med type 3 konditionalis står if-bisætningen i førdatid (past perfect) og hovedsætningen i perfektum konditionalis (perfect conditional).

If-bisætning Hovedsætning
If + førdatid (past perfect) perfektum konditionalis (perfect conditional) eller udvidet perfektum konditionalis (perfect continuous conditional)
If this thing had happened that thing would have happened. (men ingen af dem skete virkelig) ELLER
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Læs mere om hvordan type 3 konditionalis bruges med perfektum konditionalis (perfect conditional) og hvordan udvidet perfektum konditionalis (perfect continuous conditional) bruges i sætninger med type 3 konditionalis.

Blandet konditionalis (Mixed conditional)

Blandet konditionalis (mixed conditional) bruges til at henvise til et tidspunkt i fortiden, og en situation, der varer ved i nutiden. De fakta, de er baseret på, er det modsatte af, hvad der bliver udtrykt. Blandet konditionalis bruges til at henvise til uvirkelig tilstand i fortiden og den sandsynlige resultat i nutiden. I sætninger med blandet konditionalis står if-bisætningen i førdatid og hovedsætningen i præsens konditionalis (present conditional).

If-bisætning Hvoedsætning
If + førdatid (past perfect) eller præteritum (simple past) præsens konditionalis (present conditional) eller perfektum konditionalis (perfect conditional)
If this thing had happened that thing would happen. (men det skete ikke, så det sker ikke)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

Læs mere om hvordan blandet konditionalis bruges.