The unreal past (Den uvirkelige fortid)

På engelsk bruges datid nogle gange til at henvise til en uvirkelig situation. Så selvom udsagnsordet står i datid, taler vi faktisk om noget, som ikke er sket. Det er ofte tilfældet i konditionale sætninger, når vi taler om en hypotetisk situation, som kan eksistere nu eller når som helst. Vi kalder denne brug af datid for "the unreal past" på engelsk.

 

The unreal past (den uvirkelige fortid) bruges efter konditionale ord og udtryk som if, supposing, if only, what if; efter udsagnsordet to wish; og efter udtrykket I'd rather.

Konditionale ord og udtryk

Udtrykkene if, supposing, if only, what if kan bruges til at introducere hypotetiske situationer. De bliver efterfulgt af præteritum (simple past) til at indikere, at den tilstand, de introducerer, er fantasi.

Eksempler
 • Supposing an elephant and a mouse fell in love.
 • What if we painted the room yellow?
 • If you went to the movies, I would babysit.
 • If only I had more money, I could go to the movies too.

Disse udtryk kan også introducere hypotetiske situationer i fortiden og så bliver de efterfulgt af førdatid.

Eksempler
 • If only I hadn't kissed the frog.
 • What if the elephant had stepped on my phone?
 • Supposing I had given that man my money.

Ønsker

Udsagnsordet to wish bruges med den uvirkelige fortid, når vi taler om situationer i nutiden, som vi ikke er glade for men ikke kan ændre.

Eksempler
 • I wish I had more money.
 • She wishes she was beautiful.
 • We wish we could come to your party.

Når vi taler om situationer i fortiden, som vi ikke er glade for eller handlinger, som vi fortryder, bruger vi udsagnsordet to wish efterfulgt a førdatid.

Eksempler
 • I wish I hadn't said that.
 • He wishes he hadn't bought the car.
 • I wish I had taken that job in New York.

Når vi taler om situationer, som vi ikke er glade for og hvor vi vil have andre til at ændre dem, bruger vi to wish efterfulgt af would + navnemåde.

Eksempler
 • I wish he would stop smoking.
 • I wish you would go away.
 • I wish you wouldn't squeeze the toothpaste from the middle!

Brugen af "I'd rather" og "It's time" til at udtrykke præferencer

I'd rather og it's time efterfølges og af den uvirkelige fortid. Udsagnsordet står i præteritum, men situation foregår i nutiden. Når vi vil tale om et forløb eller en handling, som vi ønsker, at andre skal følge eller udføre, bruger vi I'd rather + præteritum.

Eksempler
 • I'd rather you went.
 • He'd rather you called the police.
 • I'd rather you didn't hunt elephants.

Trykket kan være vigtig i sådanne sætninger til at vise vores præferencer.

Eksempler
 • I'd rather you went. (instead of me)
 • I'd rather you went. (instead of staying)
 • He'd rather you called the police. (instead of me)
 • He'd rather you called the police. (instead of the firemen)

På samme måde bruger vi it's time + præteritum, når vi vil sige, at nu er det rette øjeblik til at gøre noget, enten til os selv eller andre.

Eksempler
 • It's time you paid that bill.
 • It's time I went home.
 • Don't you think it's time you had a haircut?