Type 1 Konditionalis

Form

I sætninger med type 1 konditionalis er tiden i "if" bisætningen almindelig nutid (simple present) og i hovedsætningen almindelig fremtid (simple future).

If bisætning (betingelse) Hovedsætning (resultat)
If + almindelig nutid (simple present) almindelig fremtid (simple future)
If this thing happens that thing will happen.

Som i alle konditionale sætninger er rækkefølgen i sætningerne ikke fast. Du skal måske rokere rundt på stedordene og justere tegnsætningen, når du ændrer rækkefølgen i sætningerne, men betydningen er den samme.

Eksempler
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funktion

Type 1 konditionalis henviser til en mulig tilstand og dens sandsynlige resultat. Disse sætninger er baseret på fakta, og de bruges til at komme med udtalelser om den virkelige verden og om bestemte situationer. Vi bruger ofte sådanne sætninger til at komme med advarsler. I sætninger med type 1 konditionalis er tiden nutid eller fremtid og situationen er virkelig.

Eksempler
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

I sætninger med type 1 konditionalis kan du også bruge mådesudsagnsord i hovedsætningen i stedet for fremtid til at udtrykke graden af sikkerhed, tilladelse eller anbefaling om udfaldet.

Eksempler
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.