Udvidet perfektum konditionalis

Form

I sætninger med type 3 konditionalis kan vi også bruge perfektumformen af præsens konditionalis.

If bisætning (betingelse) Hovedsætning (resultat)
If + førdatid (past perfect) udvidet perfektum konditionalis (perfect continuous conditional)
If this thing had happened that thing would have been happening.

Funktion

Udvidet perfektum konditionalis kan bruges i sætninger med type 3 konditionalis. Den henviser til det uopfyldte resultat af handlingen i bisætningen med if og udtrykker dette resultat som en uafsluttet eller stadig igangværende handling.

Eksempler
  • If the weather had been better (but it wasn't), I'd have been sitting in the garden when he arrived (but I wasn't).
  • If she hadn't got a job in London (but she did), she would have been working in Paris (but she wasn't).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

Udvidet perfektum konditionalis (perfect continuous conditional)

Alle udsagnsord i udvidet perfektum konditionalis består af fire elementer:
would + have + been + lang tillægsform
Lang tillægsform (present participle) dannes af udsagnsordets stamme og ved at tilføje en -ing endelse.

Grundled + would + have + been + lang tillægsform
He would have been staying
They would have been going
To Work: Udvidet perfektum konditionalis
Bekræftende Nægtende Spørgende Spørgende nægtende
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?