Blandet konditionalis (Mixed Conditional)

I en konditional sætning kan to sætningsdele henvise til forskellige tider, som kaldes en "mixed conditional" (blandet konditionalis) sætning. Der er to typer af blandede konditionalis sætninger.

Nutidig resultat af en fortidig tilstand

Form

I denne type blandet konditional sætning bruges der førdatid i bisætningen med 'if' og præsens konditionalis i hovedsætningen.

If bisætning (betingelse) Hovedsætning (resultat)
If + førdatid (past perfect) præsens konditional (present conditional)
If this thing had happened that thing would happen.

Som i alle konditionale sætninger er rækkefølgen i sætningerne ikke fast. Du skal måske rokere rundt på stedordene og justere tegnsætningen, når du ændrer rækkefølgen i sætningerne, men betydningen er den samme.

Eksempler
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funktion

Denne type af blandet konditionalis henviser til en uvirkelig tilstand i fortiden og dens sandsynlige resultat i nutiden. Disse sætninger udtrykker en situation, som står i modsætning til virkeligheden både i fortiden og i nutiden. I disse sætninger med blandet konditionalis er tiden datid i bisætningen med "if" og nutid i hovedsætningen.

Eksempler
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

I sætninger med blandet konditionalis kan du også bruge mådesudsagnsord i hovedsætningen i stedet for would til at udtrykke graden af sikkerhed, tilladelse eller anbefaling om udfaldet.

Eksempler
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Datidig resultat af en nuværende eller igangværende tilstand

Form

I denne anden type af blandet konditionalis sætninger bruges der præteritum (simple past) i bisætningen med 'if' og perfektum konditionalis (perfect conditional) i hovedsætningen.

If bisætning (betingelse) Hovedsætning (resultat)
If + præteritum (simple past) perfektum konditionalis (perfect conditional)
If this thing happened that thing would have happened.

Som i alle konditionale sætninger er rækkefølgen i sætningerne ikke fast. Du skal måske rokere rundt på stedordene og justere tegnsætningen, når du ændrer rækkefølgen i sætningerne, men betydningen er den samme.

Eksempler
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funktion

Disse sætninger med blandet konditionalis henviser til en uvirkelig situation i nutiden og dens sandsynlige (men uvirkelige) resultat i fortiden. I disse sætninger med blandet konditionalis er tiden i bisætningen med if nu eller altid og før nu i hovedsætningen. For eksempel står "If I wasn't afraid of spiders" i modsætning til den nuværende virkelighed "I am afraid of spiders". "I would have picked it up" står i modsætning til den fortidige virkelighed "I didn't pick it up".

Eksempler
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.