Udvidet præsens konditionalis (Present Continuous Conditional)

Form

I sætninger med type 2 konditionalis kan man bruge den udvidede form af præsens konditionalis.

If bisætning (betingelse) Hovedsætning (resultat)
If + præteritum (simple past) udvidet præsens konditionalis (present continuous conditional)
If this thing happened that thing would be happening.

Funktion

Denne form er almindelig i sætninger med type 2 konditionalis. Den udtrykker en uafsluttet eller fortsat handling eller situation, som er det sandsynlige resultat af en uvirkelig tilstand.

Eksempler
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

Udvidet præsens konditionalis (present continuous conditional)

Alle udsagnsord i udvidet præsens konditionalis består af tre elementer:
would + be + lang tillægsform
Lang tillægsform dannes ved at tilføje -ing endelsen til udsagnsordets stamme.

Grundled + would + be + lang tillægsform
He would be staying
They would be going
To Live: Udvidet præsens konditionalis
Bekræftende Nægtende Spørgende Spørgende nægtende
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?