TOEIC Lytte & Læsning

TOEIC lytte- og læsetesten er den ældste af de to typer TOEIC-tests. Det er også den mest populære.

Teststruktur

TOEIC lytte- og læsetesten består af 200 spørgsmål og varer 2 timer. Den er ligeligt opdelt mellem lytteforståelse og spørgsmål om læseforståelse. TOEIC lytte- & læsetesten bruges mest i virksomheder og i visse lande er et bestemt resultat i TOEIC lytte- & læsetesten på universitetsniveau et krav for at modtage et eksamensbevis i nogle fag.

Pointgivning

TOEIC lytte- og læsetesten bedømmes på en skala fra 10 til 990. Certifikater leveres i fem farver afhængigt af den studerendes samlede pointscore. Studerende får point fra 5 til 495 for hver af de to deltests (lytte og læse) samt et samlet antal point, der svarer til certifikatfarven.