Cambridge eksamener forberedelse

Forberedelse til en Cambridge-eksamen består af to dele. Den sværere del er at forbedre dit engelsk. Fordi Cambridge-eksamenerne er struktureret som en række tests på forskellige færdighedsniveauer, kan du vælge at tage en eksamen, der vil være let for dig, eller en eksamen, der vil være mere udfordrende. Hver Cambridge-eksamen er bestået/ikke bestået, så valget af en udfordrende eksamen vil lægge mere pres på dig i forhold til at forberede dig på forhånd. Det er almindeligt, at studerende tager mere end én Cambridge-eksamen, startende med et lettere niveau, og derefter studerer mere og fortsætte med en sværere.

Den anden del af forberedelsen til at tage en Cambridge-eksamen består af at gøre dig fortrolig med den specifikke eksamens struktur og pointgivning. Siderne på denne hjemmeside giver dig noget information oplysninger, og du kan få nogle oplysninger fra Cambridge English, som har udviklet eksamenerne, men du kan også researche mere online og tage en forberende prøve, hvis du har tid og lyst.

Cambridge eksamener forberedende prøver

At tage en Cambridge-forberedende eksamen er en god måde at blive mere fortrolig med de typer af spørgsmål, du vil blive stillet, og de forventede svartyper. Du kan købe forberedende eksamener fra Cambridge English, og du kan også finde nogle forberedende prøver på nettet. Du kan også overveje at tage EFSET Plus, som er gratis. Denne test er designet anderledes end Cambridge-eksamenerne, men den bliver ligeså streng bedømt og giverpoint efter CEFR-skalaen, så du kan få en præcis idé om, hvordan du ville klare dig til en Cambridge-eksamen. For at vælge hvilken Cambridge-eksamen, der er på det rigtige niveau for dine nuværende engelskkundskaber, kan du tage shortCambridge-placeringstesten på nettet.

Cambridge eksamenskurser

Hvis du har brug for at bestå en bestemt Cambridge-eksamen af akademiske eller faglige grunde, er et Cambridge-eksamenskursus din bedste mulighed. Lærerne på disse kurser er meget fortrolige med hver af eksamenerne og kan forberede dig hurtigere og mere effektivt end en almindelig engelsklærer eller end hvis du selv studerer til den. Kurset er designet til at forbedre de aspekter af dit engelsk, der vil blivet testet på eksamensdagen, så der er ingen spildt tid. Cambridge-eksamenskurser omfatter også alle en forberedende prøve, så du bliver fortrolig med testspørgsmålene og lærer, hvordan du kan sætte dig eget tempo.

Hvordan EF kan hjælpe dig

EF tilbyder dedikerede Cambridge-forberedelseskurser på mange af sine skoler. Et eksamensforberedelseskursus med EF vil forbedre dit engelsk og gøre dig bekendt med den Cambridge-eksamen, du planlægger at tage, så du har den bedste chance for at bestå din eksamen på testdagen. Få mere at vide om vores Cambridge-forberedelseskurser i udlandet