Cambridge A2 Key (KET)

Cambridge English A2 Key-eksamenen, tidligere kendt som KET-eksamenen, er designet til studerende på et elementært niveau i engelsk. Det er det laveste niveau af Cambridge-eksamen, der tilbydes voksne uden for Storbritannien. Som alle Cambridge Engelsk eksaminer er A2 Key-eksamenen en bestået/ikke bestået test, og til dem, der består, gives et certifikat, som ikke udløber. Cambridge A2 Key-eksamenen kan enten være en papirbaseret test eller en computerbaseret test. I begge tilfælde varer det 110 minutter i alt.

Eksamensstruktur

A2 Key-eksamen tester alle fire færdigheder - lytte, læse, skrive og tale - opdelt i tre sektioner struktureret på følgende måde:

Del 1 (60 minutter) - Den første del af KET-eksamen tester læseforståelse og skrivefærdigheder på samme tid. Den er opdelt i 7 underafsnit med i alt 32 spørgsmål. Spørgsmålene i den første del af testen er multiple-choice, så fortsætter den med udfyldningsopgaver, og i det sidste afsnit er der en meget kort skriveprompt. Læsematerialet og skriveanvisningerne er alle på et grundlæggende engelskniveau.

Del 2 (24 minutters optagelser + 6 minutter ekstra til at overføre svar til svararket) - Den andet del af Cambridge A2 Key tester lytteforståelsen. Der er flere korte optagelser af dagligdags engelsk, der tales langsomt og tydeligt og spørgsmål om optagelserne. Hver optagelse afspilles to gange. Nogle af spørgsmålene er multiple-choice, og andre er udfyldningsopgaver. Der er i alt 25 spørgsmål i denne del.

Del 3 (8 til 10 minutter) - Den sidste del af KET-eksamen tester engelske talefærdigheder. De studerende opdeles i par og bliver bedt om at føre en samtale med en eksaminator og derefter med hinanden. Denne gruppesituation er beregnet til at være mere realistisk end en en-til-en samtalesituation. Der er en anden eksaminator, der ser på og giver point, men ikke taler. Denne taletest kan afholdes på en anden dag end de to første dele af A2 Key-eksamenen, afhængigt af testcentrets planlægning.

Pointgivning

Alle Cambridge English-eksaminer rapporteres ved hjælp af den samme scoringsskala, selvom hver eksamen tidligere brugte en anden skala. I dag er test på lavere niveau i stand til at levere score på et lavere område af skalaen, og sværere test er i stand til at levere højere score på samme skala. Gyldige karakterer på A2 Key-eksamenen varierer fra 100 til 150. En score på 120 eller derover betragtes som et "bestået", og studerende med dene score vil modtage KET-eksamensbeviset, som svarer til et niveau A2 på engelsk på CEFR. Studerende, der scorer 140 eller derover på A2-eksamenen, vil modtage et Cambridge English-certifikat for niveau B1. Studerende, der scorer mellem 100 og 119, vil modtage et A1 engelsk certifikat.

Den første del af A2 Key-eksamenen er værd 50% af den samlede score. Anden og tredje del af prøven er hver værd 25% af den samlede score. Hver studerende modtager resultaterne fordelt på de tre dele af eksamen, samt et samlet resultat og det tilsvarende CEFR-niveau. Tidspunktet for levering af resultater og certificering afhænger af det enkelte testcenter.

Den næste Cambridge English-eksamen er B1 Preliminary (PET). For at afgøre, hvilken Cambridge-eksamen der er det rigtige niveau for dig, er online Cambridge-placeringstesten et hurtigt og enkelt værktøj.