EF SET

EF Standard English Test (EFSET) er en standardiseret engelsk test med åben adgang, der primært bruges af voksne til professionelt engelsk certificeringsformål. Fordi der er åben adgang, bruger skoler og virksomheder også EFSET til gratis at måle engelskniveauet hos studerende eller ansatte. EFSET er en af de få standardiserede engelskprøver, der måler studerende på alle færdighedsniveauer med sammenlignelig nøjagtighed. Testen er ikke orienteret mod et akademisk eller forretningsmæssigt publikum, men vurderer snarere generelle engelskkundskaber, der bruges i enhver situation.

EFSET er en pakke med 2 tests af forskellig længde og præcisionsniveauer - EFSET Quick Check og EFSET English Certificate. Alle 2 EFSET-tests er sammensat af en læse- og lyttedel, og testene er direkte tilpasset den fælles europæiske referenceramme (CEFR). EF SET-certifikater kan offentliggøres på LinkedIn og kan tilføjes direkte til en individuel profil på LinkedIn som bevis på dine engelskkundskaber. EF SET tester ikke tale- eller skrivefærdigheder.

Testversioner

EFSET Quick Check er en kort version af EFSET English Certificate på 15 minutter og er ikke adaptiv. Den giver et omtrentligt skøn over færdighedsniveauer med pointscorer for 'lav', 'mellem' eller 'høj'. EFSET English Certificate og EFSET English Certificate Plus er begge tilpasningsdygtige, og begge bruger den samme skala fra 0 til 100 med CEFR-ækvivalens i resultaterne. Udtrykket 'adaptiv' betyder, at spørgsmålene i testen bliver mere eller mindre svære, afhængig af hvor godt den studerende besvarer tidligere spørgsmål.

EFSET standardtesten er den mest populære af de 3 tests. Den består af en 25-minutters læsedel efterfulgt af en 25-minutters lyttedel. EFSET PLUS er en længere version af testen (2 timer) med et mere akademisk fokus. Denne sværere test resulterer i point efter EFSET-skalaen, men viser også en tilsvarende poingivning fpr IELTS- og TOEFL-testene. Disse scoreækvivalenser er blevet undersøgt af tredjeparter og har vist sig at være pålidelige.

Ejerskab

EFSET blev udviklet og vedligeholdes af EF Education First, en europæisk uddannelsesfinstitution. Testen blev oprindeligt udviklet til interne formål og senere frigivet som et open-access værktøj online.

EF SET i et overblik

Hvorfor tage denne test? Professionel certificering
PrisGratis
Varighed50 minutter
Hvornår får du dit resultat?Med det samme
TeststedÅben online adgang
Hvor længe er resultatet gyldigt?For altid
Sammenlign med andre tests