EF SET Læsning

EFSET-læsedelen tager 25 minutter i standard EFSET English Certificate-testen og 1 time i EFSET PLUS. De enkelte opgaver i læsedelen er ikke tidsbestemt, så testdeltager har så megen tid, som de har brug for til at læse hver tekst og besvare spørgsmål, men hele læsedelen er begrænset til 25 minutter eller 1 time, afhængig af testen.

Teststruktur

EFSET-læsedelen er sammensat af en række skriftlige tekster med et eller flere forståelsesspørgsmål til hver tekst. Spørgsmålene vises samtidig med, at teksten vises. Det gennemsnitlige antal spørgsmål om hver tekst er 6, men det kan være alt fra 1 til 12 spørgsmål. Teksterne i EFSET-læsedelen er mellem 1 og 5 afsnit lange. Hver testdeltager vil besvare ca. 50 spørgsmål i alt i EFSET-læsedelen, men antallet af præsenterede læseprompter varierer.

Fordi EFSET-læsedelen er tilpasningsdygtig, afhænger længden af teksterne og vanskeligheden af de stilte spørgsmål af, hvor godt testdeltageren klarer sig i læsetesten indtil videre. Den første EFSET-læseprompt har en sværhedsgrad på mellemniveau, derefter bliver den følgende prompt sværere eller nemmere, afhængig af om testdeltageren besvarer den første prompt korrekt.

Strategi

Testdeltageren kan tage så lang tid som nødvendigt for at læse teksten og besvare spørgsmålene, inden han går videre til den næste tekst. Da hver opgave ikke er tidsindstillet, men hele læsedelen er tidsindstillet, er det vigtigt for testdeltagerne selv at sætte tempoet og ikke bruge for megen tid på en enkelt tekst. Ellers har de ikke tid nok til at færdiggøre alle opgaverne. Testdeltagerne kan heller ikke gå tilbage, når de tager EFSET-testen, så det er vigtigt at afslutte hver læseprompt helt, inden man går videre til den næste.

Pointgivning

EFSET-læsedelen vægtes ligeligt med lyttedelen ved beregning af den samlede EFSET-pointscore. Du modtager en EFSET-læsescore på en skala fra 0 til 100, når testen er afsluttet.