IELTS Skrivning

IELTS-skrivedelen er den tredje del af IELTS. Denne del tager 1 time. De individuelle opgaver i skrivetesten er ikke tidsbestemt, så de studerende kan fordele deres tid, som de finder det passende. IELTS-skrivetesten kan være den sidste del af IELTS, som du tager på din testdato, fordi den fjerde del, som er taletesten, kan tages samme dag eller på en anden dag.

Teststruktur

IELTS-skrivetesten er forskellig i Academic og General Training-versionerne af IELTS. I begge tilfælde er der to opgaver, der skal udføres, og længdekravene er de samme, men selve opgaverne vil være forskellige.

I Academic IELTS-skrivetesten er den første opgave en graf eller et diagram, som den studerende skal beskrive med sine egne ord. Studerende rådes til at bruge 20 minutter på denne opgave, men du kan bruge så megen tid, som du vil. Teksten skal være på mindst 150 ord. Den anden skriveopgave i denne version af IELTS bliver du bedt om at diskutere et problem eller give din mening om et emne ved at skrive en tekst på mindst 250 ord.

I General Training IELTS-skrivetesten er den første opgave at skrive et brev. Emnet og modtageren af brevet vil være ikke-akademisk, for eksempel at skrive et brev til din udlejer eller til din chef. Som i Academic-testen skal du skrive mindst 150 ord i den første opgave og rådes til at bruge 20 minutter på at gøre det. Den anden skriveopgave er et essay. Du får et velkendt emne og skal give din mening på en struktureret måde ved hjælp af mindst 250 ord.

Pointgivning

IELTS-skrivedelen er håndskrevet. Din håndskrift er ikke en del af bedømmelsen, men hvis læseren ikke kan læse, hvad du har skrevet, tæller det imod dig. Stavning er en del af bedømmelsen. Du er forpligtet til at bruge amerikansk eller britisk stavemåde gennem hele din skrivning, og forkert stavede ord bliver markeret.

Bedømmelse af IELTS-læsedelen gives på en skala fra 0 til 9, og dit IELTS-læseresultat vægtes ligeligt med de andre IELTS-delresultater ved beregning af dit samlede IELTS-resultat.