IELTS Tale

IELTS-taletesten afsluttes i et interviewformat, ansigt til ansigt med en eksaminator. Interviewet optages til ommarkering, hvis det er nødvendigt. IELTS-taledelen er identisk i begge versioner af IELTS. Den kan tages samme dag som de andre dele af IELTS eller op til en uge før eller efter resten af testen, afhængig af testcenteret. IELTS-taletesten varer cirka 15 minutter.

Teststruktur

IELTS-taledelen består af tre dele:

Del 1 (maksimalt 5 minutter): Intervieweren beder den studerende om at præsentere sig selv. Han kan stille spørgsmål om velkendte emner, såsom hjemmeliv, familie, uddannelse, planer, hobbyer osv.

Del 2 (maksimalt 4 minutter): Den studerende modtager en opgave trykt på papir. Han har 1 minut til at læse opgaven og forberede sig, derefter to minutter til at tale. Intervieweren kan derefter stille spørgsmål.

Del 3 (maksimalt 5 minutter): Intervieweren og den studerende har en diskussion/samtale om et emne, normalt det samme emne som i del 2.

Pointgivning

IELTS-taledelen bedømmes, som med resten af IELTS, mellem 0 og 9. Taledelen får samme vægt som de andre dele af IELTS ved beregning af dit samlede IELTS-resultat.