IELTS Læsning

IELTS-læsedelen er den anden del af IELTS-testen og varer i alt 60 minutter. De enkelte opgaver er ikke tidsbestemte, så eleverne kan fordele deres tid, som de finder passende på tværs af de forskellige opgaver, og de kan udføre opgaverne i den rækkefølge, de vælger.

Spørgsmålstyper

IELTS-læsetesten består af tekster og spørgsmål om disse. Spørgsmålene kan være multiple-choice, korte svar, udfyldningsopgaver eller mærkningsøvelser. Fordi du skal skrive dine svar manuelt, er håndskrift og stavning begge vigtige for at få succes i IELTS-læsedelen. Amerikansk eller britisk stavning tæller begge som korrekte, men når du staver et ord på en måde i testen, skal du fortsætte med at stave det på samme måde under hele testen.

Teststruktur

De to versioner af IELTS har forskellige læsetests. IELTS Academic læsetesten består af tre tekster, der skal læses, og spørgsmål om disse tekster. De tre tekster er akademiske, så de kan være uddrag fra en universitets lærebog, et tidsskrift, et videnskabeligt magasin eller andre lignende kilder. Der kræves ingen forkundskaber om emnerne for at besvare spørgsmålene om disse tekster.

IELTS General Training-læsetesten består af tre dele. Den første del er flere korte tekster eller meddelelser, som man kan forvente at støde på i et engelsktalende land. Anden del er to arbejdsrelaterede tekster. Disse kan være jobbeskrivelser, professionelle e-mails eller undervisningsmateriale. Den tredje del af IELTS-læsetesten i General Trainin-versionen af IELTS består af en enkelt længere og mere detaljeret tekst, for eksempel en artikel fra en avis eller et magasin.

Pointgivning

Bedømmelse af IELTS-læsedelen gives på en skala fra 0 til 9, og dit IELTS-læseresultat vægtes ligeligt med de andre IELTS-delresultater ved beregning af dit samlede IELTS-resultat.