IELTS Lytning

IELTS-lyttedelen er den første del af IELTS. Lyttedelen er identisk mellem Academic og General Training-versionerne af testen. IELTS-lyttedelen tager 40 minutter og omfatter engelsktalende med forskellige engelske accenter (britisk, amerikansk, australsk osv.). De første 30 minutter består af optagelser med tid til at besvare spørgsmål om optagelserne. De sidste 10 minutter skal give de studerende mulighed for at overføre svar fra deres testhæfter til deres svarark.

Spørgsmålstyper

Svar på IELTS lyttespørgsmål er ikke kun multiple-choice. De kan være multiple-choice, men de kan også være færdiggørelse af sætninger eller andre typer håndskrevne svar. IELTS-lyttespørgsmål udskrives i testbogen i samme rækkefølge som deres svar er angivet i optagelserne. Studerende opfordres til at læse spørgsmålene, inden optagelsen starter, for at lytte efter svarene, når de går videre. Hver optagelse afspilles kun én gang.

Teststruktur

Der er 4 dele til IELTS-lyttetesten. De to første dele beskæftiger sig med hverdagssituationer, mens de to andre handler om akademiske situationer:

Del 1 – Dialog

Del 2 – Monolog

Del 3 – Dialog

Del 4 - Monolog

Pointgivning

IELTS-lyttetesten består af i alt 40 spørgsmål, hvor hvert spørgsmål tæller 1 point. Den samlede pointscore er på mellem 0 og 40, men denne score konverteres derefter til en skala fra 0 til 9. IELTS-lyttedelen har samme vægt som de øvrige tre dele af testen ved beregning af det endelige IELTS-resultat.