BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

BULATS (Business Language Testing Service) er en række tests, der primært bruges af handelshøjskoler og virksomheder til sprogcertificeringsformål. Indtil 2017 fandtes der BULATS-tests i engelsk, fransk, tysk og spansk i både online- og papirversioner. Mange af disse tests er ved at blive faset ud. Kun den online engelske BULATS-test forbliver tilgængelig på løbende basis.

Teststruktur

BULATS består af en påkrævet 1 times lytte- og læseforståelsesdel efterfulgt af valgfri moduler, der tester tale og skrivning. Lytte- og læsedelen i BULATS er en adaptiv test, det vil sige at spørgsmål bliver lettere eller sværere afhængit af, hvor godt den studerende svarer.

BULATS-taletesten varer 15 minutter og omfatter 5 opgaver. Dette afsnit registreres og vurderes af eksaminatorer på et andet sted. BULATS-skrivetesten varer 45 minutter og omfatter to opgaver: en e-mail og enten et essay eller et brev. Begge skal skrives og sendes til korrektion af en eksaminator.

Pointgivning

Resultater af BULATS lytte- og læsetesten er tilgængelige straks efter afslutning af testen. De udtrykkes som CEFR-niveauer, og et BULATS-certifikat er gyldigt i 2 år. Resultater på BULATS tale- og skrivetest er tilgængelige senere, fordi de skal rettes af mennesker.

Ejerskab

BULATS er et produkt af Cambridge English Language Assessment, som også er organisationen bag Cambridge English-eksamener og IELTS. BULATS markedsføres som en test specielt til brugere af business engelsk, ligesom TOEIC.