Udsagnsord som efterfølges af gerundium

Gerundium bruges ofte efter en del forskellige udsagnsord. Du kan se de vigtigste af disse udsagnsord herunder. Alle disse udsagnsord kan blive efterfulgt af navneord i stedet for en gerundium form. Husk, at gerundium altid har funktion af et navneord i sætninger. Nogle af disse udsagnsord kan også blive efterfulgt af en bisætning med "that". De udsagnsord, som kræver yderligere forklaring, vises som links, der fører til mere detaljerede sider.

Udsagnsord som kan blive efterfulgt af navneord eller gerundium
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Eksempler
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Udsagnsord som kan blive efterfulgt af navneord, gerundium eller en bisætning med "that"
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Eksempler
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Nogle udsagnsord kan blive efterfulgt af gerundium eller navnemåde. Når dette er tilfældet vil betydning af de to være ens for visse udsagnsord, men forskellige for andres vedkommende. Disse detaljerede sider forklarer om udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium eller navnemåde med tilsvarende betydning og udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium eller navnemåde med forskellige betydninger.