Gerundium er lig med navnemåde

Nogle udsagnsord kan blive efterfulgt af enten gerundium eller en navnemåde, hvor der er en lille eller ingen forskel i betydningen af de to. Linksene fører til mere detaljerede sider, der forklarer brugen og betydningerne af hvert udsagnsord.

Udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium, navnemåde eller et navneord
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Eksempler
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium, navnemåde, et navneord eller en bisætning med "that"
Eksempler
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.