Brugen af "Suggest"

Suggest kan bruges på tre forskellige måder med identiske eller lignende betydninger. Konstruktionen kan være lidt kompliceret at mestre, så vær opmærksom på detaljerne. Suggest kan efterfølges direkte af gerundium eller af et besiddende tillægsord + gerundium, når gerundium ikke henviser til grundleddet i sætningen.

Eksempler
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest kan også blive efterfulgt af that + subject + should + et udsagnsord, men i disse bisætninger kan både that og should udelades, så grundleddet kommer lige efter udsagnsordet suggest.

Eksempler
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Suggest kan blive efterfulgt af et navneord, hvis betydning fremgår tydeligt af konteksten.

Eksempler
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Endelig kan suggest efterfølges af et spørgeord + navnemåde.

Eksempler
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.