Gerundium er ikke lig navnemåde

Nogle udsagnsord kan blive efterfulgt af enten gerundium eller en navnemåde, men der er en betydningsforskel, når vi bruger den ene eller anden. Linksene fører til mere detaljerede sider, der forklarer betydningerne af de forskellige konstruktioner af denne type.

Udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium, navnemåde eller et navneord
Udsagnsord der kan blive efterfulgt af gerundium, navnemåde, et navneord eller en bisætning med "that"