Brugen af "Come"

Come + gerundium bliver ligesom andre bevægelsesudsagnsord efterfulgt af gerundium. Det betyder, at grundleddet gør noget i bevægelse

Eksempler
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + navnemåde  kan betyde, at noget sker eller udvikler sig, måske ude af grundleddets kontrol.

Eksempler
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Come + navnemåde kan også betyde, at navnemåde indikerer formålet med at komme. Dette ligner brugen af andre bevægelsesudsagnsord efterfulgt af navnemåde.

Eksempler
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?