Brugen af "Excuse", "Forgive" og "Pardon"

Excuse, forgive, & pardon kan blive efterfulgt af et genstandsled + gerundium eller for + et genstandsled + gerundium (begge er almindelige på mundtligt engelsk). Disse tre udsagnsord kan også blive efterfulgt af et besiddende tillægsord + gerundium, men denne konstruktion er mere formel og bruges mindre ofte på mundtligt engelsk. Disse eksempler er markeret med en stjerne (*). Excuse, forgive, & pardon kan også blive efterfulgt af navneord.

Eksempler
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.