Kvantorer

Kvantorer er tillægsord eller adverbielle fraser, der giver passen eller specifikke svar på spørgsmålene "How much?" og "How many?" Siderne i dette afsnit vil lære dig mere om de forskellige kvantorer på engelsk, og hvordan de bliver anvendt.

Kvantorer på engelsk