Enough som kvantor

Enough kan bruges som kvantor, når det står foran et hvilket som helst navneord for at indikere den krævede eller nødvendige mængde. Det kan både bruges i bekræftenden og negative sætninger.

Eksempler
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Ordet enough kan også være et biord der udtrykker grad, i hvilket tilfælde det ikke står foran et navneord.