Ubestemte og ufuldstændige kvantorer

Some og any kan bruges sammen med tællelige og utællelige navneord til at beskrive en ubestemt eller ufuldstændig mængde.

Brugen af "some"

Some kan bruges i beskrivende sætninger.

Eksempler
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some kan også bruges i spørgende sætninger, når du tror, du allerede kender svaret.

Eksempler
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

Some kan også bruges i spørgende sætninger, når man beder om noget eller tilbyder noget.

Eksempler
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Brugen af "any"

Any kan bruges i spørgende sætninger, når du ikke kender svaret.

Eksempler
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any kan også bruges sammen med not til at danne negative sætninger. I sådanne sætninger understreger ordet any det negative for at gøre det mere absolut.

Eksempler
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.