Tal på engelsk

Ordenstallene (one, two, three, etc.) er tillægsord, der refererer til kvantitet, og kardinaltallene (first, second, third, etc.) henviser til distribution.

Tal Kardinaltal Ordenstal
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, or fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Eksempler
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

At læse decimaler

Man læser decimaler på engelsk ved at udtale decimalkommaet som "point" og derefter læse hvert ciffer enkeltvis. Penge læses ikke på denne måde.

Skrift Tale
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

At læse brøker

Man læser brøker ved at bruge kardinaltal til tælleren og ordenstal til nævneren. Ordenstallet skal være i flertal, hvis nævneren er større end 1. Det gælder for alle tal undtagen tallet 2, som læses "half", når det er nævneren, og "halves" hvis der er mere end en.

Skrift Tale
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

At udtale procenter

Det er let at udtale procenter på engelsk. Sig blot tallet og tilføj ordet "percent".

Skrift Udtale
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

At læse pengebeløb

For at læse pengebeløb, læs først hele tallet og tilføj navnet på valutaen. Hvis der er en decimal, fortsæt med decimalen udtalt som et helt tal. Hvis valutaen har et udtryk for mønter, tilføj ordet til sidst. Bemærk at normale decimaler ikke læses på denne måde. Disse regler gælder kun for valuta.

Skrift Tale
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (shortened to "forty-three twenty-five" in everyday speech)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

At udtale mål

Læs blot tallet efterfulgt af måleenheden, som ofte vil være forkortet på skriftsprog.

Skrift Tale
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

At udtale årstal

At læse årstal på engelsk er forholdsvis kompliceret. Når årstallet består af et firecifret tal, læses de første to cifre som et helt tal og derefter de sidste to cifre som et helt tal. Der er et par undtagelser til denne regel. Årstal inden for de første 100 år af et nyt årtusind kan læses som et helt tal, selvom de består af fire cifre, eller de kan læses som to tocifrede tal. Årtusinder læses altid som et helt tal, fordi de ellers er vanskelige at udtale. Nye århundreder læses som hele tal af hundrede. Vi bruger ikke ordet "thousand", i hvert fald ikke til at læse år inden for de seneste 1000 år.

Årstal, der kun består af tre cifre, kan læses som et trecifret tal, eller som et etcifret tal efterfulgt af et tocifret tal. Årstal, der består af to cifre, læses som et helt tal. Du kan sige ordene "the year" foran for at gøre det tydeligere, og det et almindeligt for to- og trecifrede årstal. Årstal før år 0 bliver efterfulgt af BC, der udtales som de to bogstaver i alfabetet.

Interessant nok, gælder disse regler også for gadeadresser.

Skrift Tale
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Udtale af 0

Der er flere forskellige måder at udtale tallet 0 på alt afhængig af konteksten. Desværre er brugen forskellige i de engelsktalende lande. Disse udtaleregler gælder for amerikansk-engelsk.

Udtale Brug
zero Brugt til at læse selve tallet, til at læse decimaler, procenter og telefonnumre, samt i nogle faste udtryk.
o (bogstavet) Brugt i årstal, adresser, tider og temperaturer
nil Brugt til at rapportere sportsresultater
nought Bruges ikke i USA
Eksempler
Skrift Tale
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.