Graduerede kvatorer

Graduerede kvantorer tillader os at sammenligne mængden af noget med mængden af noget andet, uden at specificere den præcise mængde af nogle af dem. Graduerede kvantorer står foran navneord. Tællelig og utællelige navneord kræver forskellige kvantorer. Nogle gange kan navneordet udelades, hvis det er underforstået ud fra konteksten.

De adskiller sig fra komparativer og superlativer, som sammenligner graden af en kvalitet (tillægsord) eller graden af den måde en handling blev udført på (biord). Ligesom komparativer og superlativer har graduerede kvantorer en relativ plads på en skala af øgning eller reduktion. Superlativ har altid the foran sig i en sætning.

kvantor komparativ superlativ
Med tællelige navneord i flertal
many more most
few fewer fewest
Med utællelige navneord
much more most
little less least
Eksempler
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.