Ubestemte stedord

Ubestemte sted henviser ikke til en bestemt person, sted eller ting. På engelsk findes der en speciel gruppe af ubestemte stedord, der dannes ved hjælp af en kvantor eller distributivt stedord, som står efter any, some, every og no.

  Person Sted Ting
Alle everyone
everybody
everywhere everything
Del (positiv) someone
somebody
somewhere something
Del (negativ) anyone
anybody
anywhere anything
Ingen no one
nobody
nowhere nothing

Ubestemte stedord med  some and any bliver brugt til at beskrive ubestemte og ufuldstændige mængder på samme måde som some og any bruges selvstændigt.

Ubestemte stedord står på samme plads i sætningen som et navneord.

Navneord Ubestemt stedord
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won't tell your secret to Sam. I won't tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

Bekræftende sætninger

I bekræftende sætninger bruges ubestemte stedord, der bruger some til at beskrive en ubestemt mængde. De ubestemte stedord med every bruges til at beskrive en fuldstændig mængde, og stedordene med no bruges til at beskrive et fravær. Ubestemte stedord med no bruges ofte i bekræftende sætninger med en negativ betydning, men de er dog ikke negative sætninger, fordi de mangler ordet not.

Eksempler
 
 • Everyone is sleeping in my bed.
 • Someone is sleeping in my bed.
 • No one is sleeping in my bed.
 • I gave everything to Sally.
 • He saw something in the garden.
 • There is nothing to eat.
 • I looked everywhere for my keys.
 • Keith is looking for somewhere to live.
 • There is nowhere as beautiful as Paris.

Any og de ubestemte stedord, som dannes med det, kan også bruges i bekræftende sætninger med en betydning, der næsten er den samme som med every: whichever person, whichever place, whichever thing, etc.

Eksempler
 • They can choose anything from the menu.
 • You may invite anybody you want to your birthday party.
 • We can go anywhere you'd like this summer.
 • He would give anything to get into Oxford.
 • Fido would follow you anywhere.

Negative sætninger

Negative sætninger kan kun dannes ved hjælp af de ubestemte stedord, som indeholder any.

Eksempler
 • I don't have anything to eat.
 • She didn't go anywhere last week.
 • I can't find anyone to come with me.

Mange negative sætninger, der indeholder et ubestemt stedord med any kan omdannes til bekræftende sætninger med en negativ betydning ved at bruge et ubestemt stedord med no. Men denne ændring indebærer en forandring i betydningen: sætningen, som indeholder et ubestemt stedord med no er stærkere og kan antyde emotionelt indhold som forsvar, håbløshed, vrede osv.

Eksempler
 • I don't know anything about it. = neutral
 • I know nothing about it. = defensiv
 • I don't have anybody to talk to. = neutral
 • I have nobody to talk to. = håbløs
 • There wasn't anything we could do. = neutral
 • There was nothing we could do. = defensiv/vred

Negative spørgsmål

Ubestemte stedord med every, some, og any kan bruges til at danne negative spørgsmål. Disse spørgsmål kan normalt besvares med et "ja" eller et "nej"

Stedord dannet med anyog every bruges til at danne sande spørgsmål, men dem med some generelt antyder et spørgsmål, til hvilket vi allerede kender, eller tror vi kender svaret på.

Eksempler
 • Is there anything to eat?
 • Did you go anywhere last night?
 • Is everyone here?
 • Have you looked everywhere?

Disse spørgsmål kan ændres til et falskt eller retorisk spørgsmål ved at gøre dem negative. Når taleren stiller et sådant spørgsmål, forventer han at få et "nej" som svar.

Eksempler
 • Isn't there anything to eat?
 • Didn't you go anywhere last night?
 • Isn't everyone here?
 • Haven't you looked everywhere?

Some og de stedord, der dannes med det, bruges kun i spørgsmål, som vi tror, vi allerede kender svaret på, eller spørgsmål, som ikke er ægte (invitationer, forespørgsler osv.). Når personen stiller disse spørgsmål, forventer han at få et "ja" som svar.

Eksempler
 • Are you looking for someone?
 • Have you lost something?
 • Are you going somewhere?
 • Could somebody help me, please? = request
 • Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

Disse spørgsmål kan gøres endnu mere bestemte, hvis de er nægtende. I sådanne tilfælde er taleren helt sikker på, at han vil få et "ja" som svar.

Eksempler
 • Aren't you looking for someone?
 • Haven't you lost something?
 • Aren't you going somewhere?
 • Couldn't somebody help me, please?
 • Wouldn't you like to go somewhere this weekend?