Perfektum navnemåde

Perfektum navnemåde bruges oftest i sætninger med type 3 konditionalis som en del af konditionalis , selvom den også kan bruges i andre tilfælde. Perfektum navnemåde dannes på følgende måde:
to have + kort tillægsform

Ligesom præsens navnemåde er der situationer, hvor ordet to kan udelades, fordi zero-formen er påkrævet. Dette er oftest tilfældet efter de fleste mådesudsagnsord og andre tilfælde, hvor zero-navnemåden bruges.

Eksempler
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.