Berømte engelske citater

Disse citater er berømte nok til at blive genkendt af de fleste, der har engelsk som modersmål. Nogle af dem stammer fra skriftsproget (skuespil, bøger eller digte), andre stammer fra film, men andre igen stammer fra berømte historiske personer. De kan alle citeres i samtaler, enten fuldstændige eller dele af dem. De er så kendte, at der ofte kun henvises til længere citater ved kun at anvende den første del af dem, fordi folk kender resten. Når du først har stiftet bekendtskab med et engelsk citat, vil du kunne genkende det i mange situationer. Berømte citater bliver ofte ændret en smule i vittigheder, eftersom alle vil forstå både det oprindelige citat og den ændrede version. De kan også bruges som vittigheder, når du anvender citaterne i en uventet sammenhæng.

Citat Hvem Sprog
A rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare Engelsk
All that glitters is not gold. William Shakespeare Engelsk
All the world’s a stage, and all the men and women merely players. William Shakespeare Engelsk
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. John Kennedy Engelsk
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find. the Bible Græsk
Eighty percent of success is showing up. Woody Allen Engelsk
Elementary, my dear Watson. Sherlock Holmes (personage) Engelsk
For those to whom much is given, much is required. the Bible Græsk
Frankly, my dear, I don't give a damn. Rhett Butler (personage) Engelsk
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison Engelsk
Go ahead, make my day. Harry Callahan (personage) Engelsk
He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling Engelsk
Hell has no fury like a woman scorned. William Congreve Engelsk
Hell is other people. Jean-Paul Sartre Fransk
Here's looking at you, kid. Rick Blaine (personage) Engelsk
Houston, we have a problem. Jim Lovell (personage) Engelsk
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Martin Luther King Engelsk
I have always depended on the kindness of strangers. Blanche Dubois (personage) Engelsk
I love the smell of napalm in the morning. Lt. Kilgore (personage) Engelsk
I think therefore I am. Rene Descartes Fransk
If at first you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson Engelsk
If you are going through hell, keep going. Winston Churchill Engelsk
If you build it, they will come. Joe Jackson (personage) Engelsk
If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne Fransk
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher Engelsk
I'll be back. Terminator (personage) Engelsk
I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone (personage) Engelsk
I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy (personage) Engelsk
Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone (personage) Engelsk
Knowledge is power. Sir Francis Bacon Latin
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump (personage) Engelsk
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein Engelsk
May the Force be with you. Star Wars (flere personager) Engelsk
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt Engelsk
Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein Engelsk
Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin Engelsk
Parting is such sweet sorrow William Shakespeare Engelsk
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton Engelsk
Speak softly and carry a big stick Theodore Roosevelt Engelsk
That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong Engelsk
The love of money is the root of all evil. the Bible Græsk
The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt Engelsk
The truth will set you free. the Bible Græsk
There's no place like home. Dorothy (personage) Engelsk
Three can keep a secret, if two of them are dead. Benjamin Franklin Engelsk
Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Alfred Lord Tennyson Engelsk
To be or not to be, that is the question. William Shakespeare Engelsk
To err is human; to forgive, divine. Alexander Pope Engelsk
To thine own self, be true. William Shakespeare Engelsk
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost Engelsk
United we stand, divided we fall. Aesop Græsk
What doesn't kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche Tysk
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. Captain (personage) Engelsk
Whatever you are, be a good one. Abraham Lincoln Engelsk
You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln Engelsk
You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Ghandi Engelsk
You talkin' to me? Bickle (personage) Engelsk