Udvidet perfektum navnemåde

Udvidet perfektum navnemåde bruges til at udtrykke en fortsat men nu fuldført handling efter et udsagnsord, som skal efterfølges af en navnemåde. Udvidet perfektum navnemåde dannes på følgende måde:
to have been + lang tillægsform

Ligesom præsens navnemåde er der situationer, hvor ordet to kan udelades, fordi zero-formen er påkrævet. Dette er oftest tilfældet efter de fleste mådesudsagnsord og andre tilfælde, hvor zero-navnemåden bruges.

Eksempler
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.