Udvidet navnemåde

Udvidet navnemåde bruges til at udtrykke en fortsat handling efter et udsagnsord eller hjælpeudsagnsord, som skal efterfølges af en navnemåde. Udvidet navnemåde dannes på følgende måde:
to be + lang tillægsform

Ligesom præsens navnemåde er der situationer, hvor ordet to kan udelades, fordi zero-formen er påkrævet. Dette er oftest tilfældet efter de fleste mådesudsagnsord og andre tilfælde, hvor zero-navnemåden bruges.

Eksempler
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.