Tillægsordenes funktioner

Tillægsordene beskriver aspekter af navneord. Når et tillægsord beskriver et navneord, siger vi, at det "modificerer" navneordet. Tillægsord kan:

Beskrive følelser eller egenskaber,

Eksempler
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Angive nationalitet eller oprindelse,

Eksempler
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Fortælle mere om en genstands egenskaber,

Eksempler
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Fortælle os om alder,

Eksempler
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Fortælle os om størrelse og mål,

Eksempler
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Fortælle os om farve,

Eksempler
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Fortælle os, hvad noget er lavet af,

Eksempler
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Fortælle os om form,

Eksempler
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Udtrykke en bedømmelse eller en værdi.

Eksempler
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.