Tillægsord til sammenligning af ulige mængder

Til at sammenligne to genstande, der er ulige, følger vi følgende mønster:

tillægsord, der indikerer mængde + (navneord) + than

Hvilket tillægsord, der bruges til at angive mængde, afhænger af, om navneordet i sammenligningen er tælleligt eller utælleligt.

Tællelige navneord

Brug more og fewer med tællelige navneord. Bemærk, at navneordet kan udelades, når det er tydeligt ud fra konteksten, som i det sidste eksempel nedenfor.

Eksempler
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" er underforstået)
Utællelige navneord

Brug more eller less med utællelige navneord. Bemærk, at navneordet kan udelades, når det er tydeligt ud fra konteksten, som i det sidste eksempel nedenfor.

Eksempler
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" er underforstået)