Tillægsord til sammenligning af lige mængder

Til at sammenligne to genstande, der er lige, følger vi det følgende mønster:

as + tillægsord, der angiver mængde + (noun) + as

Hvilket tillægsord, der bruges til at angive mængde, afhænger af, om navneordet i sammenligningen er tælleligt eller utælleligt.

Tællelige navneord

Brug as many og as few sammen med tællelige navneord. Bemærk, at navneordet kan udelades, når det er tydeligt ud fra konteksten, som i det sidste eksempel nedenfor.

Eksempler
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" er underforstået)
Utællelige navneord

Brug as much eller as little med utællelige navneord. Bemærk, at navneordet kan udelades, når det er tydeligt ud fra konteksten, som i det sidste eksempel nedenfor.

Eksempler
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" er underforstået)