Tællelige og utællelige navneord

Det er vigtigt at skelne mellem tællelige og utællelige navneord op engelsk, fordi brugen af dem er forskellig med hensyn til både determinativer og udsagnsord.

Tællelige navneord

Tællelige navneord bruges til ting, som kan tælles ved hjælp af tal. De har en entals- og flertalsform. Entalsformen kan bruges med determinativerne "a" eller "an". Hvis du vil spørge om antallet af et tælleligt navneord, skal du stille spørgsmålet "How many?" kombineret med det tællelige navneord i flertal.

Ental Flertal
one dog two dogs
one horse two horses
one man two men
one idea two ideas
one shop two shops
Eksempler
 • She has three dogs.
 • I own a house.
 • I would like two books please.
 • How many friends do you have?

Utællelige navneord

Utællelige navneord bruges til ting, som man ikke kan tælle ved hjælp af tal. Det kan være navne for abstrakte idéer, kvaliteter eller fysiske genstande, som er for små eller for formløse til at blive talt (væsker, pulver, gasser osv.). Utællelige navneord bruges sammen med et udsagnsord i ental. De har normalt ikke nogen flertalsform.

Eksempler
 • tea
 • sugar
 • water
 • air
 • rice
 • knowledge
 • beauty
 • anger
 • fear
 • love
 • money
 • research
 • safety
 • evidence

Man kan ikke bruge a/an med disse navneord. For at udtrykke antal for et utælleligt navneord skal man bruge et ord eller et udtryk som some, a lot of, much, a bit of, a great deal of , eller bruge et præcist mål som a cup of, a bag of, 1kg of, 1L of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Hvis du vil spørge om antallet af et utælleligt navneord, skal du stille spørgsmålet "How much?"

Eksempler
 • There has been a lot of research into the causes of this disease.
 • He gave me a great deal of advice before my interview.
 • Can you give me some information about uncountable nouns?
 • He did not have much sugar left.
 • Measure 1 cup of water, 300g of flour, and 1 teaspoon of salt.
 • How much rice do you want?

Faldgruber

Nogle navneord er tællelige på andre sprog men utællelige på engelsk. De skal følge reglerne for utællelige navneord. De mest almindelige er:
accommodation, advice, baggage, behavior, bread, furniture, information, luggage, news, progress, traffic, travel, trouble, weather, work

Eksempler
 • I would like to give you some advice.
 • How much bread should I bring?
 • I didn't make much progress today.
 • This looks like a lot of trouble to me.
 • We did an hour of work yesterday.

Vær forsigtig med navneordet hair, som normalt er utælleligt på engelsk, hvilket betyder, at det ikke kan bruges i flertal. Det er kun tælleligt, når man taler om enkelte hår.

Eksempler
 • She has long blond hair.
 • The child's hair was curly.
 • I washed my hair yesterday.
 • My father is getting a few grey hairs now. (henviser til enkelte hår)
 • I found a hair in my soup! (henviser et enkelt hårstrå)