Stedord | Engelsk Grammatik | EF

Stedord

Stedord erstatter navneord. Hvilket stedord man bruger afhænger af to faktorer: det navneord, der bliver erstattet, og dets funktion i sætningen. På engelsk får stedordet kun køn efter det navneord, de erstatter, i 3. person ental. Stedord i 2. person flertal er de samme som stedordene for 2. person ental, undtagen det tilbagevisende stedord.

  Grundledsform Genstandsform Besiddende tillægsord (Determinativer) Ejestedord Tilbagevisende eller intensivt stedord
1. person ental I me my mine myself
2. person ental you you your yours yourself
3. person ental, hankøn he him his his himself
3. person ental, hunkøn she her her hers herself
3. person person, intetkøn it it its   itself
1. person flertal we us our ours ourselves
2. person flertal you you your yours yourselves
3. person flertal they them their theirs themselves

Stedord i grundledsform

Stedord i grundledsformen kan erstatte navneord som grundled i en sætning. I 3. person bliver grundledsformen af stedordet ofte brugt for at undgå at gentagen grundleddets navn.

Eksempler
 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren't coming.
 • They don't like pancakes.

Stedord i genstandsform

Stedord i genstandsformen bliver ofte brugt til at erstatte navneord som genstands- eller hensynsled i en sætning.

Eksempler
 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can't find it.
 • Don't be angry with us.
 • Tell them to hurry up!

Besiddende tillægsord (Determinativer)

Besiddende tillægsord er ikke stedord men determinativer. Fordi deres form ligner ejestedordene, er det praktisk at lære dem sammen med stedordene. Besiddende tillægsord fungerer som tillægsord, hvilket betyder, at de står foran det navneord, som de modificerer. De erstatter ikke et navneord, som et stedord gør.

Eksempler
 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

Ejestedord

Ejestedord erstatter besiddende navneord enten som grundled eller genstandsled i en sætning. Fordi det navneord, der erstattes ikke står i sætningen, må det fremgå tydeligt ud fra konteksten.

Eksempler
 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.

Tilbagevisende & intensive stedord

Tilbagevisende og intensive stedord ligner hinanden, men har forskellige funktioner i sætningen.

Tilbagevisende stedord viser tilbage til grundleddet i sætningen, fordi grundleddet, der udfører handlingen, også er genstands- eller hensynsled. Kun nogle udsagnsord er tilbagevisende. Man kan ikke fjerne det tilbagevisende stedord fra sætningen, så vil den være grammatisk forkert.

Eksempler
 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.

Intensive stedord fremhæver grundleddet i sætningen. De er ikke genstandsled i handlingen. Det intensive stedord kan altid fjernes fra en sætningen, uden at meningen ændres på en betydelig måde, selvom grundleddet ikke længere bliver fremhævet. Intensive stedord kan stå umiddelbart efter sætningens grundled eller i slutningen af sætningen.

Eksempler
 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn't know the answer herself.
 • The test itself wasn't scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn't a problem.