Spørgende biord

De spørgende biord why, where, how, & when står i starten af en spørgende sætning. Disse spørgsmål kan besvares med en sætning eller en forholdsordsforbindelse. Efter et spørgende biord i et spørgsmål er der inversion mellem grundleddet og udsagnsleddet, så udsagnsleddet står først.

Eksempler
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Brugen af how

How kan bruges på fire forskellige måder i spørgende sætninger. How kan bruges selvstændigt i betydningen "på hvilken måde".

Eksempler
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How kan bruges sammen med et tillægsord til at spørge om graden af en attribut.

Eksempler
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How kan bruges sammen med much og many for at spørge om antal. Much bruges ved utællelige navneord og many bruges ved tællelige navneord.

Eksempler
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How kan bruges sammen med andre biord til at spørge om hyppigheden eller graden af en handling.

Eksempler
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?