Semikolon

Semikolon er en mellemting mellem et punktum og et komma. På engelsk kan semikolon bruges til at knytte fraser og sætninger sammen, som er tematisk forbundne uden at skulle bruge et biord (se eksempel 1 herunder). Semikolon kan også bruges i stedet for komma til at adskille genstande på en liste, når genstandene selv indeholder komma (se eksempel 2 herunder).

Eksempler
  • I like your brother; he's a good friend.
  • Many great leaders, Churchill, leader of Britain during the Second World War; Alexander, the great Emperor and general; and Napolean, the brilliant French general, had strong characters, which were useful when their countries were at war but which did not serve them well in times of peace.